پیمان افضل

چکیده فعالیت‌ها (پیمان افضل)
مشخصات فردی
نام: پیمان
نام خانوادگی: افضل
سال تولد: 1358
محل تولد: تهران
ملیت: ایرانی
پست الکترونیکی:

سوابق تحصیلی
الف- مقطع کارشناسی
مدرک مقطع کارشناسی: مهندسی اکتشاف معدن
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
عنوان پایان‌نامه کارشناسی: ژنز کانسارهای آهن ایران و عناصر و کانیهای کمیاب ارزشمند همراه آنها
سال فارغ‌التحصیلی: 1380

ب- مقطع کارشناسی ارشد
مدرک مقطع کارشناسی ارشد: مهندسی اکتشاف معدن
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
عنوان سمینار کارشناسی ارشد: کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در اکتشاف معدن
عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد: ارزیابی مقدماتی میزان تیتانیوم، وانادیوم و عناصرنادرخاکی در کانسار سنگ‌آهن آنومالی شمالی بافق
سال فارغ‌التحصیلی: 1384

پ- مقطع دکتری
رشته مقطع دکتری: زمین‌شناسی اقتصادی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم ‌و تحقیقات
عنوان پایان‌نامه دکتری: ارایه مدل جداسازی زون‌های گوناگون کانسارهای پرفیری با روش‌های فرکتال سه‌بعدی، مطالعه موردی کانسار مس پرفیری کهنگ اصفهان

سوابق آموزشی-دانشگاهی
– مدرس دانشگاه آزاد ابرکوه در گروه اکتشاف معدن به‌صورت حق‌التدریس از مهر 1386 تا خرداد 1387
– مدرس دانشگاه پیام‌نور کرج در گروه زمین‌شناسی به‌صورت حق‌التدریس از اسفند 1386 تا خرداد 1387
– مدرس دانشگاه پیام‌نور ورامین در گروه زمین‌شناسی به‌صورت حق‌التدریس از اسفند 1386
– هیات علمی دانشگاه آزاد تهران جنوب در گروه اکتشاف معدن به‌صورت بورس از مهر 1387 و بصورت تمام‌وقت از شهریور 1389:
 مربی تمام‌وقت از شهریور 1389 تا خرداد 1390
 استادیار تمام‌وقت از خرداد 1390 تا آذر 1394
 دانشیار تمام¬وقت از آذر 1394 تاکنون
– Honorary University Fellow, Camborne School of Mines, College of Engineering, Mathematics & Physical Sciences of Exeter University, England since 23 November 2011 to December 2015
– نماینده کمیسیون مرکزی انجمن‌های علمی، فرهنگی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی در واحد تهران‌جنوب از آذرماه 1389 تا اسفند 1390
– سرپرست گروه زمین¬شناسی واحد از دی ماه 1393 تا خرداد 1394
– عضو کمیته نفت، گاز و زغال¬سنگ در معاونت پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد از سال 1394

جوایز و افتخارها
– لوح تقدیر پژوهشگر برتر بخش مهندسی معدن دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در سال 1390
– لوح تقدیر کتاب برتر در سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین‌المللی –تخصصی علوم زمین، بهمن 1392، برای تالیف کتاب با عنوان: روش‌های تجزیه نمونه‌های معدنی
– پژوهشگر برتر شاخه فنی و مهندسی دانشگاه آزاد تهران جنوب در سال 1394
– پژوهشگر نمونه سال 1395 انجمن زمین¬شناسی ایران (تقدیر در بیستمین کنفرانس انجمن زمین¬شناسی ایران در دانشگاه تهران)
– پژوهشگر برتر شاخه فنی و مهندسی دانشگاه آزاد تهران جنوب در سال 1395

سوابق پژوهشی
الف- سمت در کنفرانس‌ها
– دبیر کمیته علمی نخستین همایش فرآوری مواد معدنی ایران، آذر 1383، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
– همکاری با دبیرخانه چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن، مهرماه 1383، دانشگاه شهید باهنر کرمان
– ریاست دومین همایش کشوری معدن چرخ صنعت، آذر 1389، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
– عضو کمیته علمی چهارم کنفرانس مهندسی معدن ایران، مهرماه 1391، دانشگاه تهران
– عضو کمیته علمی سی و یکمین سمپوزیوم علوم زمین‌، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
– عضو کمیته علمی کنگره بین‌المللی مهندسی معدن ایران، مهرماه 1391، خانه معدن ایران
– ریاست کمیته علمی نخستین کنفرانس مدلسازی سه‌بعدی زمین‌شناسی، خرداد 1392، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
– عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی، آذر 1392، دانشگاه صنعتی شاهرود
– عضو کمیته علمی سی و دومین سمپوزیوم علوم زمین، بهمن 1392، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
– عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، مهر ماه 1393
– عضو کمیته علمی هجدهمین همایش انجمن زمین¬شناسی ایران، دی ماه 1393
– عضو کمیته علمی سی و سومین سمپوزیوم علوم زمین، اسفند 1393، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
– عضو کمیته علمی سی و چهارمین سمپوزیوم علوم زمین، بهمن 1394، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
– برگزاری کارگاه بین¬المللی “کاربرد روش های فرکتالی در تحلیل داده های ژئوشیمیایی به منظور اکتشاف کانسارهای پنهان” در سی و چهارمین سمپوزیوم علوم زمین، بهمن 1394، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
– دبیر نخستین دوره بین¬المللی با عنوان Ore Deposit Models and Exploration: Base and Precious Metal Deposits برگزارشده توسط شرکت سامانه¬کانسار زمین با حمایت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، مهر 1395
– عضو کمیته داوران کنگره بین¬المللی معدن و ششمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، آبان 1395
– عضو کمیته علمی سی و پنجمین سمپوزیوم علوم زمین، اسفند 1395، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

ب- کتاب‌ها
– خاکزاد، ا.، افضل، پ.، 1392. روش‌های تجزیه نمونه‌های معدنی. انتشارات آرین زمین، 307 ص.
– ادیب، ا.، افضل، پ.، پورکرمانی، م.، 1393. روش¬های ترسیمی در اکتشاف مواد معدنی و زمین¬شناسی. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، 185 ص.
– Asghari, O., Afzal, P., 2015. Coal Resource Geology and Reserve Evaluation. Vol. 2: Coal Energy, Compendium of Energy Science and Technology (in 10 Vols), Editors: Chandra Sharma, U., Kumar, Sh., Prasad R., Publisher: Studium Press LLC, USA

ب- مجله‌ها
– سردبیر مهمان در سال 2016برای ویژه نامه Journal of Geochemical Exploration با عنوان
Critical metals in the Middle East to North Africa – Geochemistry: Exploration and Analysis
– سردبیر مهمان در سال 2015 برای ویژه نامه Universal Journal of Geosciences با عنوان
Geostatistical Modelling/Simulation in Geosciences
– عضو هیات تحریریه Iranian Journal of Earth Sciences از سال 1395

پ- مقاله‌ها
– ژورنال‌های ISI
1. Afzal, P., Khakzad, A., Moarefvand, P., Rashidnejad Omran, N., Esfandiari, B., Fadakar Alghalandis, Y., 2010. Geochemical anomaly separation by multifractal modeling in Kahang (Gor Gor) porphyry system, Central Iran, Journal of Geochemical Exploration 104, 34–46.
2. Afzal, P., Fadakar Alghalandis, Y., Khakzad, A., Moarefvand, P., Rashidnejad Omran, N., 2010. Application of Power Spectrum-Area fractal model to separate anomalies from background in Kahang Cu-Mo Porphyry Deposit, Central Iran, Archives of Mining sciences 55, 3, 389-401.
3- افضل، پ.، خاکزاد، ا.، معارف‌وند، پ.، رشیدنژادعمران، ن.، فداکارالقلندیس، ی.، 1389. استفاده از روش فرکتالی عیار-حجم در جدایش زون‌ها در کانسارهای پورفیری. فصلنامه علوم‌زمین سازمان زمین‌شناسی 78، 168-172.
4. Afzal, P., Fadakar Alghalandis, Y., Khakzad, A., Moarefvand, P., Rashidnejad Omran, N., 2011. Delineation of mineralization zones in porphyry Cu deposits by fractal concentration–volume modeling, Journal of Geochemical Exploration 108, 220–232.
5. Afzal, P., Fadakar Alghalandis, Y., Moarefvand, P., Rashidnejad Omran, N., Asadi Haroni, H., 2012. Application of power-spectrum-volume fractal method for detecting hypogene, supergene enrichment, leached and barren zones in Kahang Cu porphyry deposit, Central Iran, Journal of Geochemical Exploration 112, 131–138.
6. Afzal, P., Zia Zarifi, A., Yasrebi, A.B., 2012. Identification of uranium targets based on airborne radiometric data analysis by using multifractal modeling, Tark and Avanligh 1:50 000 sheets, NW Iran. Nonliner Processes in Geophysics 19, 283–289.
7. Hassanpour, Sh., Afzal, P., 2013. Application of concentration-number (C-N) multifractal modelling for geochemical anomaly separation in Haftcheshmeh porphyry system, NW Iran. Arabian Journal of Geosciences 6: 957–970.
8- دلاور، ت.، رسا، ا.، لطفی، م.، بورگ، گ.، رشیدنژادعمران، ن.، افضل، پ.، حیدری، م.، 1393. کانسار Zn –Pb تنگ‌دِزان نمونه ای از کانسارهای نوع MVT در بوئین میان دشت (اصفهان): شواهد زمین شناسی، کانه زایی، ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی. فصلنامه علوم‌زمین سازمان زمین‌شناسی 91، 77-88.
9. Sadeghi, B., Moarefvand, P., Afzal, P., Yasrebi, A.B., Daneshvar Saein, L., 2012. Application of fractal models to outline mineralized zones in the Zaghia iron ore deposit, Central Iran. Journal of Geochemical Exploration 122, 9-19.
10. Delavar, S.T., Afzal, P., Borg, G., Rasa, I., Lotfi, M., Rashidnejad Omran, N., 2012. Delineation of mineralization zones using concentration-volume fractal method in Pb–Zn Carbonate hosted deposits. Journal of Geochemical Exploration, Journal of Geochemical Exploration 118, 98–110.
11. Daneshvar Saein, L., Rasa, I., Rashidnejad Omran, N., Moarefvand, P., Afzal, P., 2012. Application of concentration-volume fractal method in induced polarization and resistivity data interpretation for Cu-Mo porphyry deposits exploration, case study: Nowchun Cu-Mo deposit, SE Iran. Nonliner Processes in Geophysics 19, 431–438.
12. Daneshvar Saein, L., Rasa, I., Rashidnejad Omran, N., Moarefvand, P., Afzal, P., 2014. Application of number-size (N-S) fractal model to quantify of the vertical distributions of Cu and Mo in Nowchun porphyry deposit (Kerman, SE Iran), Archives of Mining Sciences 58, 1, 89–105.
13. Hashemi, M., Afzal, P., 2013. Identification of geochemical anomalies by using of number-size (N-S) fractal model in Bardaskan area, NE Iran. Arabian Journal of Geosciences 6: 4785–4794.
14. Mohammadi, A., Khakzad, A., Rashidnejad Omran, N., Mahvi, M.R., Moarefvand, P., Afzal, P., 2013. Application of number-size (N-S) fractal model for separation of mineralized zones in Dareh-Ashki gold deposit, Muteh Complex, Central Iran. Arabian Journal of Geosciences 6: 4387-4398.
15. داداش‌زاده اهری، ه.، افضل، پ.، رشیدنژادعمران، ن.، 1393. جدایش و دسته‌بندی رگه‌ها از دیدگاه عیاری با استفاده از روش فرکتالی عیار-حجم در کانسار طلای قلقله کردستان. فصلنامه علوم‌زمین سازمان زمین‌شناسی 94، 219-224.
16. خلج‌معصومی، م.، لطفی، م.، معمارکوچه‌باغ، ا.، خاکزاد، ا.، افضل، پ.، 1393. روند کانی‌زایی عناصر پرتوزا و ارتباط آنها با سریوم و ایتریوم با استفاده از داده‌های لیتوژئوشیمیایی در محدوده آنومالی پنج ساغند یزد. فصلنامه علوم‌زمین سازمان زمین‌شناسی 93، 201-210.
17. ضیاظریفی، مهری سوخته‌کوهی، س.، ا. افضل، پ.، جعفری، ح.ر.، 1393. پراکندگی عناصر پرتوزا بر مبنای داده‌های ژئوفیزیک رادیومتری هوابرد در جنوب غرب ماسوله. فصلنامه علوم‌زمین سازمان زمین‌شناسی 91، 187-194.
18. Yasrebi, A.B., Afzal, P., Wetherelt, A., Foster, P., Esfahanipour, R., 2013. Correlation between Geological and Concentration-Volume Fractal Models for Cu and Mo Mineralised Zones Separation in Kahang Porphyry Deposit, Central Iran. Geologica Carpathica 64 (2), 153—163.
19. هراتی، ح.، خاکزاد، ا.، رشیدنژاد عمران، ن.،اسدی هارونی، ه.، مقدسی، س.ج.، افضل، پ.، اصفهانی‌پور، ر.، هراتی، س.، 1392. جدایش آنومالی‌های عناصر براساس آنومالی‌های سطحی خاک در کانسار مس پورفیری کهنگ اصفهان. فصلنامه علوم‌زمین سازمان زمین‌شناسی 89، 67-74.
20. Heidari, M. Ghaderi, M., Afzal, P., 2013. Delineating mineralized phases based on lithogeochemical data using multifractal model in Touzlar epithermal Au-Ag (Cu) deposit, NW Iran. Applied Geochemistry 31, 119-132.
21. Yasrebi, A.B., Wetherelt, A., Foster, P.J., Afzal, P., Coggan, J., Kaveh Ahangaran, D., 2013. Application of RQD-Number and RQD-Volume Multifractal Modelling to Delineate Rock Mass Characterisation in Kahang Cu-Mo Porphyry Deposit, Central Iran. Archives of Mining Sciences 58, 4, 1023–1035.
22. Shahbeik, Sh., Afzal, P., Moarefvand, P., Qumarsy, M., 2014. Comparison between Ordinary Kriging (OK) and Inverse Distance Weighted (IDW) based on estimation error Case study: in Dardevey iron ore deposit, NE Iran. Arabian Journal of Geosciences, 7: 3693–3704.
23. Sadeghi, B., Khalajmasoumi, M., Afzal, P., Moarefvand, P., Yasrebi, A.B., Wetherelt, A., Foster, P., Ziazarifi, A., 2013. Using ETM+ and ASTER sensors to identify iron occurrences in the Esfordi 1:100000 mapping sheet of Central Iran. Journal of African Earth Sciences 85, 103-114.
24. Afzal, P., Dadashzadeh Ahari, H., Rashidnejad Omran, N., Aliyari, F., 2013. Delineation of gold mineralized zones using concentration-volume fractal model in Qolqoleh gold deposit, NW Iran. Ore Geology Reviews 55, 125-133.
25. Nouri, R., Jafari, M.R., Arian, M., Feizi, F., Afzal, P., 2013. Correlation between Cu mineralization and major faults using multifractal modeling in Tarom 1:100,000 sheet, NW Iran. Geologica Carpathica 64, 409-416.
26. Nouri, R., Jafari, M.R., Arian, M., Feizi, F., Afzal, P., 2013. PROSPECTION FOR COPPER MINERALIZATION WITH CONTRIBUTION OF REMOTE SENSING, GEOCHEMICAL AND MINERALOGRAPHICALDATA IN ABHAR 1:100,000 SHEET, NW IRAN. Archives of Mining Sciences 58, 4, 1071–1084.
27. Shamseddin Meigoony, M., Afzal, P., Gholinejad, M., Yasrebi, A.B., Sadeghi, B., 2014. Delineation of geochemical anomalies using factor analysis and multifractal modeling based on stream sediments data in Sarajeh 1:100,000 sheet, Central Iran. Arabian Journal of Geosciences 7: 5333–5343.
28. Afzal, P., Harati, H., Fadakar Alghalandis, Y., Yasrebi, A.B., 2013. Application of spectrum–area fractal model to identify of geochemical anomalies based on soil data in Kahang porphyry-type Cu deposit, Iran. Chemie der Erde/Geochemistry 73: 533– 543.
29. Yasrebi, A.B., Wetherelt, A., Foster, P., Coggan, J., Afzal, P., Agterberg, F.P., Kaveh Ahangaran, D., 2014. Application of a density-volume (D-V) fractal model for rock characterisation and correlation of RQD and lithological units with density model in the Kahang porphyry deposit, Central Iran. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 66: 188–193.
30. Soltani, F., Afzal, P., Asghari, O., 2014. Delineation of alteration zones based on sequential gaussian simulation and concentration-volume fractal modeling in the hypogene zone of Sungun copper deposit, NW Iran. Journal of Geochemical Exploration 140: 64-76.
31. Rahmati, A., Afzal, P., Abrishamifar, S.A., Sedeghi, B., 2015. Application of Concentration -Number and Concentration-Volume fractal models to delineate mineralized zones in the Sheytoor iron deposit, Central Iran. Arabian Journal of Geosciences 8: 2953–2965.
32. Aramesh Asl, R., Afzal, P., Adib, A., Yasrebi, A.B., 2015. Application of multifractal modelling for the identification of alteration zones and major faults based on ETM+ multispectral data. Arab J Geosci. v. 8, pp. 2997–3006.
33. Almasi, A., Jafarirad, A., Kheyrollahi, H., Rahimi, M., Afzal, P., 2014. Evaluation of structural and geological factors in orogenic gold type mineralization using airborne geophysical data, Kervian area, NW of Iran. Exploration Geophysicists, 45(4) 261-270.
34. Afzal, P., Alhoseini, S.H., Tokhmechi, B., Kaveh Ahangarana, D., Yasrebi, A.B., Madani, N., Wetherelt, A., 2014. Outlining of high quality coking coal by Concentration-Volume fractal Model and Turning Bands Simulation in East-Parvadeh Coal Deposit, Central Iran. International Journal of Coal Geology 127: 88-99.
35. Paravarzar S, Maarefvand P, Maghsoudi A, Afzal P., 2015. Correlation between geological units and mineralized zones using fractal modeling in Zarshuran gold deposit (NW Iran). Arabian Journal of Geosciences, 8: 3845-3854.
36. Hosseini S.A., Afzal P., Sadeghi B., Sharmad T., Shahrokhi S.V., Farhadinejad T. 2015. Prospection of Au mineralization based on stream sediments and lithogeochemical data using multifractal modeling in Alut 1:100,000 sheet, NW Iran. Arabian Journal of Geosciences, 8: 3867–3879.
37. Afzal, P., Aramesh Asl, R., Adib, A., Yasrebi, A.B., 2015. Application of Fractal Modelling for Cu Mineralisation Reconnaissance by ASTER Multispectral and Stream Sediment Data in Khoshname Area, NW Iran Journal of the Indian Society of Remote Sensing 43: 121-132.
38. Almasi, A., Jafarirad, A., Afzal, P., Rahimi, M., 2015. Prospecting of gold mineralization in Saqez area (NW Iran) using geochemical, geophysical and geological studies based on multifractal modelling and principal component analysis. Arabian Journal of Geosciences 8: 5935–5947.
39. Almasi, A., Jafarirad, A., Afzal, P., Rahimi, M., 2015. OROGENIC GOLD PROSPECTIVITY MAPPING USING GEOSPATIAL DATA INTEGRATION, REGION OF SAQEZ, NW OF IRAN. BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION, 150: 65-76.
40. Adib. A., Afzal, P., Heidarzadeh, K., 2015. Site effect classification based on microtremor data analysis using concentration–area fractal model. Nonliner Processes in Geophysics: 22, 1–11.
41. Khalajmasoumi, M., Lotfi, M., Afzal, P., Sadeghi, B., Memar Kochebagh, A., Khakzad, A., Ziazarifi, A., 2015. Delineation of the radioactive elements based on the radiometric data using concentration–area fractal method in the Saghand area, Central Iran. Arabian Journal of Geosciences 8: 6047–6062.
42. Afzal, P., Ghasempour, R., Mokhtari, A.R., Asadi Haroni, H., 2015. Application of concentration-number and concentration-volume fractal models to recognize mineralized zones in North Anomaly iron ore deposit, Central Iran. Archives of Mining Sciences 60: 777–789.
43. Rezaei, S., Lotfi, M., Afzal, P., Jafari, M.R., Shamseddin Meigoony, M., 2015. Delineation of Cu prospects utilizing multifractal modeling and stepwise factor analysis in Noubaran 1:100,000 sheet, Center of Iran. Arabian Journal of Geosciences 8 (9): 7343–7357.
44. Rezaei, S., Lotfi, M., Afzal, P., Jafari, M.R., Shamseddin Meigoony, M., 2015. Prospecting of copper and gold occurrences using multifractal modeling with index overlay integration in Saveh 1:100000 sheet, Central Iran. Mineral Resources Management 31, 51-74.
45. Momeni, S., Shahrokhi, S.V., Afzal, P., Sadeghi, B., Farhadinejad, T., Nikzad, M.R., 2016. Delineation of the Cr mineralization based on the stream sediment data utilizing fractal modeling and factor analysis in the Khoy 1:100,000 sheet, NW Iran. BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION 152: 1-17.
46. Ebadi Rajolia, M., Afzal, P., Moarefvand, P., 2015. Classification of mineralized veins using concentration volume (C-V) fractal modeling: A Case study from Chah-Mesi Cu-Au vein deposit, SE Iran. Arabian Journal of Geosciences 8 (10), 8249-8262.
47. Daya, A.A., Afzal, P., 2015. A comparative study of Concentration–Area (C-A) and Spectrum-Area (S-A) fractal models for separating geochemical anomalies in Shorabhaji region, NW Iran. Arabian Journal of Geosciences 8 (10), 8263-8275.
48. Yasrebi, A.B., Wetherelt, A., Foster, P., Kennedy, G., Kaveh Ahangaran, D., Afzal, P., Asadi, A., 2015. Determination of optimised cut-off grade utilising non-linear programming. Arabian Journal of Geosciences 8 (10), 8963-8967.
49. Afzal, P., Madani, N., Shahbeik, Sh., Yasrebi, A.B., 2015. Multi-Gaussian kriging: a practice to enhance delineation of mineralized zones by Concentration–Volume fractal model in Dardevey iron ore deposit, SE Iran. Journal of Geochemical Exploration 158: 10–21.
50. Heidari Dahooei, A., Afzal, P., Lotfi, M., Jafarirad, A., 2016. Identification of mineralized zones in Zardu area of Kushk sedex deposit (Central Iran) based on geological and multifractal modelling. Open Geosciences 8: 1-11.
51. Afzal, P., Eskandarnejad Tehrani, M., Ghaderi, M., Hosseini, M.R., 2016. Delineation of supergene enrichment, hypogene and oxidation zones utilizing staged factor analysis and fractal modeling in Takht-e-Gonbad porphyry deposit, SE Iran. Journal of Geochemical Exploration 161, 119-127.
52. Afzal, P., Mirzaei, M., Yousefi, M., Adib, A., Khalajmasoumi, M., Zia Zarifi, A., Foster, P., Yasrebi, A.B., 2016. Delineation of geochemical anomalies based on stream sediment data utilizing fractal modeling and staged factor analysis. Journal of African Earth Sciences 119, 139-149.
53. Afzal, P., Ahmadi, K., Rahbar, K., 2017. Application of fractal-wavelet analysis for separation of geochemical anomalies. Journal of African Earth Sciences 128, 27-36.
54. Afzal, P., Yasrebi, A.B., Daneshvar Saein, L., Panahi, S., 2016. Prospecting of Ni mineralization based on geochemical exploration in Iran. Journal of Geochemical Exploration (In press).
55. پورمعصومی، ر.، جعفری راد، ع.، لطفی، م.، افضل، پ.، 1395. مطالعه کانه‌زایی مس خانکشی در استان مرکزی با استفاده ازمطالعات میکروسکوپی، داده های ژئوشیمیایی و میانبارهای سیال. فصلنامه علوم‌زمین سازمان زمین‌شناسی (در نوبت چاپ).
56. پرندوار، ح.، اشجع اردلان، ا.، ادیب، ا.، افضل، پ.، 1395. معرفی مناطق امیدبخش کانه زایی آهن با استفاده از دورسنجی و بررسی ساختاری نسبت به آلتراسیون های اکسید آهن در محیط GIS در برگه زمین شناسی سرو بالا، غرب یزد. فصلنامه علوم‌زمین سازمان زمین‌شناسی (در نوبت چاپ).
57. فخاری، س.، جعفری راد، ع.، افضل، پ.، لطفی، م.، 1395. فصلنامه علوم‌زمین سازمان زمین‌شناسی (در نوبت چاپ).
58. شاهرخی، س.و.، حسینی، س.ع.، افضل، پ.، فرهادی¬نژاد، ط.، ایمان¬زاده، ح.، 1395. جدایش ناهنجاری¬های ژئوشیمیایی به روشهای فرکتالی عیار-تعداد و عیار-مساحت جهت شناسایی مناطق امیدبخش در برگه 1:100000 آلوت، کردستان. فصلنامه علوم‌زمین سازمان زمین‌شناسی (در نوبت چاپ).
59. Rezaie, M., Afzal, P., 2016. The effect of estimation methods on fractal modeling for anomalies’ detection in the Irankuh area, Central Iran. Geopersia 6: 105-116.

– ژورنال‌های بین‌المللی غیر ISI و علمی-پژوهشی وزارت علوم
1. Hashemi, M., Afzal, P., Rasa, I., Noghreian, M., Khosro Tehrani, Kh., Vosoughi Abedini, M., 2010. Geochemical anomaly separation by concentration-area fractal model in Bardaskan area, NE Iran. Journal of Mining and Metallurgy 46 A (1), 1 – 10.
2. Rashidnejad Omran, N., Afzal, P., Harati, H., Moarefvand, P., Asadi Haroni, H., Daneshvar Saeein, L., 2011. Application of power-law frequency fractal model in determination of vertical geochemical distribution of Cu in Kahang porphyry deposit, Central Iran. Journal of Mining and Metallurgy, 47 A (1), 1 – 8.
3. Ahangaran, D.K., Afzal, P., Yasrebi, A.B., Wetherelt, A., Foster, P.J., Darestani, R.A., 2011. An Evaluation of the Quality of Metallurgical Coking Coal Seams within the North Block of Eastern Parvadeh Coal Deposit, Tabas, Central Iran. Journal of Mining and Metallurgy, 47 A (1), 1 – 16.
4. Afzal, P., Zia Zarifi, A., Farhadi Khankandi, S., Wetherelt, A., Yasrebi, A.B., 2012. SEPARATION OF URANIUM ANOMALIES BASED ON GEOPHYSICAL AIRBORNE ANALYSIS BY USING CONCENTRATION-AREA (C-A) FRACTAL MODEL, MAHNESHAN 1:50000 SHEET, NW IRAN. Journal of Mining and Metallurgy, 48 A (1), 1 – 12.
5. Harati, H., Khakzad, A., Rashidnejad Omran, N., Afzal, P., Hosseini, M., Harati, S., 2013. Determination of alteration’s geochemical particulars based on lithogeochemical data at Kahang Cu porphyry deposit, Central Iran. Iranian Journal of Earth Sciences 5, 1-12. (علمی-پژوهشی وزارت علوم)
6. Alhoseini, S.H., Afzal, P., Tokhmechi, B., Kaveh Ahangaran, D., 2013. Delineation of High Quality Coking Coal by Concentration-Number Fractal Model in B2 Seam of East Parvadeh Coal Deposit, Central Iran. Universal Journal of Geoscience 1(2): 99-105.
7. Soltani, F., Afzal, P., Asghari, O., 2013. Sequential Gaussian Simulation in the Sungun Cu Porphyry Deposit and Comparing the Stationary Reproduction with Ordinary Kriging. Universal Journal of Geoscience 1(2): 106-113.
8. Afzal, P., Zia Zarifi, A., Sadeghi, B., 2014. Delineation of geochemical anomalies using factor analysis and concentration-number (C-N) fractal modeling based on stream sediments data in Esfordi 1:100000 sheet, Central Iran. Iranian Journal of Earth Sciences 5: 100-110. (علمی-پژوهشی وزارت علوم)
9. Nouri, R., Afzal, P., Jafari, M.R., Arian, M., Feizi, F., 2013. RECONNAISSANCE OF COPPER AND GOLD MINERALIZATION USING ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) IN THE RUDBAR 1:100,000 MAP SHEET, NORTHWEST IRAN. Journal of Mining and Metallurgy 49 A (1): 9 – 19.
10. Hadian-Amri, M.A., Solaimani, K., Kavian, A., Afzal, P., Glade, Th., 2014. Curve estimation modeling between area and volume of landslides in Tajan River Basin, north of Iran. ECOPERSIA 2 (3), 651-665.
(علمی-پژوهشی وزارت علوم)
11. Mirzaei, M., Afzal, P., Adib, A., Khalajmasoumi, M., Zia Zarifi, A., 2014. Prospection of Iron and Manganese Using Index Overlay and Fuzzy Logic Methods in Balvard 1:100,000 Sheet, SE Iran. Iranian Journal of Earth Sciences 6: 1-11. (علمی-پژوهشی وزارت علوم)
12. Paravarzar, Sh., Madani, N., Maghsoudi, A., Afzal, P., 2014. Testing the Exactitude of Estimation Methods in the Presence of Outliers: An accounting for Robust Kriging. Iranian Journal of Earth Sciences 6: 24-30.
(علمی-پژوهشی وزارت علوم)
13. Afzal, P., Shahbeik, Sh., Moarefvand, P., Yasrebi, A.B., Zuo, R., Wetherelt, A., 2014. The Effect of Estimation Methods on Multifractal Modeling for Mineralizes Zone Delineation in the Dardevey Iron Ore Deposit, NE Iran. Iranian Journal of Earth Sciences 6: 77-89. (علمی-پژوهشی وزارت علوم)
14. Afzal, P., 2015. Classification of Coking Coals in C1 Seam of East-Parvadeh Coal Deposit, Central Iran Using Multifractal Modeling. Iranian Journal of Earth Sciences 6: 108–113. (علمی-پژوهشی وزارت علوم)
15. Rezaie, M., Afzal, P., 2016. The effect of estimation methods on fractal modeling for anomalies’ detection in the Irankuh area, Central Iran. Geopersia 6: 105-116. (علمی-پژوهشی وزارت علوم)
16. Ahmadfaraj, M., Mirmohammadi, M., Afzal, P., 2016. Application of fractal modeling and PCA method for hydrothermal alteration mapping in the Saveh area (Central Iran) based on ASTER multispectral data. International Journal of Mining and Geo-Engineering 50: 37-48. (علمی-پژوهشی وزارت علوم)
17. Karami, K., Afzal, P., 2015. Application of multifractal modeling for separation of sulfidic mineralized zones based on induced polarization and resistivity data in the Ghare-Tappeh Cu deposit, NW Iran. Iranian Journal of Earth Sciences 77: 134-141.

– مجله‌های علمی و پژوهشی و ISC فارسی:
1- دانشورصایین، ل.، رسا، ا.، افضل، پ.، 1390. بررسی ارتباط روند توزیع عیار عناصر قلع، تنگستن، جیوه و طلا با روند گسل‌ها با استفاده از روش کریگینگ در برگه 1:50000 ده‌بیرآبان (جنوب‌شرق ایران)، مجله علمی و پژوهشی علوم پایه، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، شماره 81، ص 153-168.
2- ابراهیمی، ن.، شیخ زکریایی، ج.، رسا، ا.، افضل، پ.، 1389. کاربرد روش فرکتالی عیار-محیط برای جدایش آنومالی‌های ژئوشیمیایی از حد زمینه در رسوبات آبراهه‌ای، مطالعه موردی منطقه زاجکان، طارم، زنجان، مجله علمی و پژوهشی علوم پایه، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، شماره 77، ص 106-89.
3- هاشمی، غ.، افضل، پ.، خاکزاد، ا.، محوی، م.ر.، 1392. مدل‌سازی توزیع عیار تیتانیوم و وانادیوم در کانسار سنگ‌آهن چاه‌گز، بافق، یزد، فصلنامه علمی و پژوهشی زمین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌شمال، شماره 29، ص 79-88.
4- افضل پ.، الوان دارستانی، ر.، پرورش، ع.، گشتاسبی، ک.، کاوه آهنگران، د.، 1388. تحلیل درزه‌ها برای ایمنی بیشتر در طراحی پله‌های استخراجی در معدن گرانیت دیوچال کلاردشت، فصلنامه علمی و پژوهشی زمین و منابع (زمین¬شناسی اکتشافی)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، شماره 2، ص1-14.
5- افضل، پ.، محوی، م.ر.، اسفندیاری، ب.، 1388. ارزیابی ذخیره تیتانیوم و وانادیوم در توده مرکزی کانسار سنگ‌آهن آنومالی‌شمالی بافق، فصلنامه علمی و پژوهشی زمین و منابع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، شماره 3، ص 1-15.
6- افضل، پ.، فداکارالقلندیس، ی.، خاکزاد، ا.، معارف ¬وند، پ.، رشیدنژادعمران، ن.، اسدی هارونی، ه.، 1388. جدایش آنومالی‌های ژیوشیمیایی از زمینه با استفاده از روش طیف‌توان-مساحت، مطالعه موردی: کانسار پرفیری مس-مولیبدن کهنگ، اصفهان، فصلنامه علمی و پژوهشی زمین و منابع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، شماره 5، ص 9-20.
7- افضل، پ.، فداکارالقلندیس، ی.، خاکزاد، ا.، معارف ¬وند، پ.، رشیدنژادعمران، ن.، اسدی هارونی، ه.، 1390. جداسازی زون‌های کانی‌سازی در کانسار مس پورفیری کهنگ اصفهان با استفاده از روش نوین فرکتالی عیار-حجم، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم‌پایه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، شماره 81، ص 95-112.
8- یوسفی فر، س.، افضل، پ.، خاکزاد، ا.، اسدی هارونی، ه.، 1389. مدلسازی زون‌های کانه‌سازی و ارزیابی منابع مس و طلا در بخش جنوبی کانسار مس-طلا پورفیری دالی، استان مرکزی، فصلنامه علمی و پژوهشی زمین و منابع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، واحد لاهیجان، شماره 6، ص 71-77.
9- افضل، پ.، دانشور صایین، ل. ، خاکزاد، ا.، معارف‌وند، پ.، رشیدنژاد عمران، ن.، 1389. تلفیق لایه‌های اطلاعاتی زمین‌شناسی، دورسنجی، ژئوفیزیک و ژئوشیمی جهت یافتن مناطق امیدبخش برای اکتشاف مس پورفیری در منطقه کهنگ، اصفهان، فصلنامه علمی و پژوهشی زمین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌شمال، شماره 4، ص 35-42.
10- افضل، پ.، قلی¬زاده، ا.، خاکزاد، ا.، 1390. جداسازی آنومالیهای ژئوشیمیایی از زمینه با استفاده از مدلسازی مولتی‌فرکتالی در کانسار چند فلزی ایپک (اشتهارد)، فصلنامه علمی و پژوهشی زمین و منابع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، واحد لاهیجان، شماره 10، ص 21-30.
11- صادقی، ب.، معارف¬وند، پ.، افضل، پ.، 1390. بررسی توزیع عیار آهن در گمانه های اکتشافی کانسار سنگ آهن زاغیای بافق، با استفاده از روش فرکتالی عیار- تعداد فصلنامه علمی و پژوهشی زمین و منابع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، واحد لاهیجان، شماره 12، ص 51-60.
12- منصوری، ا.، فیضی، ف.، افضل، پ.، 1391. استفاده از تصویر ETM+7در شناسایی گسل ها ، مناطق آلتراسیون ها و تفکیک لیتولوژی محدوده ی 1:25000 کهک، فصلنامه علمی و پژوهشی زمین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌شمال، (در نوبت چاپ).
13- گلستانی، و.، جعفری، م.ر.، حاج علیلوی بناب، ب.، موید، م.، افضل، پ.، رشیدی، ب.، 1391. بررسی های لیتوژئوشیمیایی جهت پتانسیل‌یابی مس و طلا در کانسار پورفیری شادان، خراسان جنوبی، فصلنامه علمی و پژوهشی زمین‌شناسی اکتشافی، شماره 16، ص 55-62.
14- افضل، پ.، ضیاظریفی، ا.، فرهادی خانکندی، س.، 1391. بررسی ناهنجاری‌های ژئوفیزیک هوایی جهت اکتشاف اورانیوم در فاز شناسایی برگه 1:50000 ماه‌نشان، زنجان، فصلنامه علمی و پژوهشی زمین‌شناسی اکتشافی، شماره 16، ص 1-6.
15- شمس¬الدین میگونی، م.، افضل، پ.، قلی¬نژاد، م.، صادقی، ب.، 1391. پردازش و انطباق داده¬های مغناطیس هوابرد و تصاویر ETM+ به¬منظورشناسایی نواحی دگرسان شده، مطالعه موردی برگه 1:100000 سراجه قم، فصلنامه علمی و پژوهشی زمین‌شناسی اکتشافی، شماره 17، ص 31-43.
16- قاسم¬پور، ر.، مختاری، ا.، اسدی هارونی، ه.، افضل، پ.، 1392.جدایش زونهای کانه¬زایی در بخش مرکزی کانسار سنگ آهن آنومالی شمالی بافق با استفاده از مدلهای فرکتالی عیار-حجم و عیار-تعداد، شماره 18، ص 23-32.
17- گلستانی شیشوان، و.، افضل، پ.، حسینی، س.ع.، 1392. جدایش ناهنجاری¬های ژئوشیمیایی به روش فرکتالی عیار-تعداد جهت شناسایی مناطق امیدبخش کانسارهای گرمابی برگه 1:100000 دیزج، آذربایجان شرقی، شماره 18، ص 39-45.
18- بهبهانی، ب.، افضل، پ.، جعفری، م.ر.، اسدی هارونی، ه.، عجایبی، ک.، نوری، ر.، 1392. دورسنجی با استفاده از دو روش کروستا و تحلیل مولفه‌های اصلی در سیستم پورفیری ظفرقند، شمال خاوری اصفهان، فصلنامه علمی و پژوهشی زمین‌شناسی اکتشافی، شماره 19، ص 1-10
19- بهبهانی، ب.، افضل، پ.، جعفری، م.ر.، اسدی هارونی، ه.، عجایبی، ک.، نوری، ر.، 1392. جدایش آنومالی¬های ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی با استفاده از روش فرکتال عیار-مساحت در کانسار مس-مولیبدن پورفیری ظفزقند اصفهان، فصلنامه علمی و پژوهشی زمین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌شمال، شماره 30، ص 25-37.
20- هادیان امری، م.ع.، سلیمانی، ک.، کاویان، ع.، افضل، پ.، گلاده، ت.، 1393. تحلیل ویژگی¬های هیدروژئومورفولوژی و هندسی زمین¬لغزش¬ها در بخشی از حوزه آبخیز تجن با استفاده از GIS و روش¬های آماری. مجله سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی (در نوبت چاپ).
21- خلج معصومی، م.، لطفی، م.، معمار کوچه باغ، ا.، افضل، پ.، صادقی، ب.، خاکزاد، ا.، 1394. جداسازی ناهنجاری¬های ژئوشیمیایی عناصر خاکی نادر با استفاده از مدل فرکتالی عیار-مساحت در آنومالی 5 ساغند (ایران مرکزی). مجله علوم و فنون هسته-ای، شماره 71، ص 113-126.

– همایش‌های معتبر داخلی
1- کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تهیه نقشه خودسازمان یافته (SOFM) از سطح زمین برای عملیات اکتشاف معدن، بیست و دومین سمپوزیوم علوم زمین ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، بهمن 1382
2- بررسی توزیع تیتانیوم در توده شرقی کانسار آهن آنومالی شمالی بافق در مرحله اکتشاف مقدماتی، چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، مهر 1383
3- واردات زغال سنگ، آری یا نه؟، چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، مهر 1383
4- بررسی توزیع عیار وانادیوم در توده مرکزی کانسار آهن آنومالی شمالی بافق، کنفرانس مهندسی معدن ایران-83، دانشگاه تربیت مدرس، بهمن 1383
5- استفاده از تحلیلهای آماری برای تفکیک سازندها در عملیات اکتشاف معدن با نگرشی بر داده‌های ژیوفیزیکی هوایی کانسار اورانیوم خشومی یزد، کنفرانس مهندسی معدن ایران-83، دانشگاه تربیت مدرس، بهمن 1383
6- استفاده از نرم‌افزار Rockworks2004 برای مدیریت و مدل‌سازی داده‌های حاصل از حفاری اکتشافی با نگرشی بر توده مرکزی کانسار آهن آنومالی شمالی بافق، همایش سراسری حفاری، دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراک، اسفند ماه 1383
7- ارزیابی ذخیره تیتانیوم در توده‌شرقی کانسار آهن آنومالی‌شمالی بافق، نهمین همایش زمین‌شناسی ایران، دانشگاه تربیت‌معلم تهران، شهریور 1384
8- بررسی توزیع مواد مضر و زاید در لایه C1 بلوک شماره 1 کانسار زغال‌سنگ پروده‌شرقی طبس، ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست در معادن و صنایع معدنی، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، اردیبهشت 1385
9- اکتشاف ژئوشیمیایی مواد معدنی در ناحیه آببندان بابل، دومین همایش منطقه‌ای معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه، آبان 1385
10- بررسی پراکندگی مواد‌مضر در لایه C1 بلوک‌شماره 3 کانسار زغال‌سنگ پروده‌شرقی طبس، نخستین همایش زمین‌زیست‌محیطی و زمین‌پزشکی، دانشگاه شهیدبهشتی، اردیبهشت 1386
11- طراحی پله‌های‌استخراجی به‌وسیله انفجارکنترل‌شده در معدن‌گرانیت‌دیوچال‌ کلاردشت، همایش سراسری سنگهای‌ساختمانی و صنایع‌وابسته، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدمحلات، اردیبهشت 1386
12- تحلیل سنگ‌شناسی و ارتباط با تغییرپذیری عیار طلا در پهنه‌های برشی شکل‌پذیر-شکنای کانسار سنجده، منطقه معدنی موته، پهنه سنندج سیرجان، یازدهمین همایش زمین‌شناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، شهریور 1386
13- ملاحظات زیست‌محیطی در پروژه‌های حفاری اکتشافی، مطالعه موردی در کانسار زغال‌سنگ پروده‌شرقی طبس، هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست، مجتمع مس سرچشمه، آبان 1386 (همچنین در شماره 233 هفته‌نامه معدن توسعه در آذرماه 1386)
14- بررسی توزیع آرسنیک در کانسار طلای سنجده، مجتمع معدنی موته، هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست، مجتمع مس سرچشمه، آبان 1386
15- نقش دستگاه اره‌زنجیری (Chain Saw) در افزایش تولید و راندمان معادن سنگهای تزیینی، همایش ملی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافق، اسفند 1386
16- طراحی پله‌های استخراجی به وسیله انفجار کنترل‌شده در معدن گرانیت دیوچال کلاردشت، دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، دانشگاه تهران، آبان 1387
17- شناسایی محدوده‌های امیدبخش جهت اکتشاف اورانیوم در برگه 1:50000 ترک بر مبنای داده‌های ژیوفیزیک هوایی، دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، دانشگاه تهران، آبان 1387
18- بررسی توزیع آرسنیک با استفاده از روش فرکتالی عیار-مساحت در منطقه چندفلزی گمان، طارم، زنجان، هشتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست، شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران، آذر 1387
19- مطالعه بر روی میزان و توزیع عناصر مضر براساس داده‌های ژیوشیمیایی در منطقه مراوه‌تپه استان گلستان، هشتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست، شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران، آذر 1387
20- کاربرد روش فرکتالی عیار-مساحت برای جدایش آنومالی‌های ژئوشیمیایی از حدزمینه در رسوبات آبراهه‌ای در برگه 1:50000 ده‌بیرآبان (جنوب‌شرق ایران)، کاربرد فن‌آوری‌های نوین در علوم زمین و اکتشاف معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدمحلات، اردیبهشت 1386
21- بررسی توزیع عیار وانادیوم در کانسار سنگ‌آهن چاه‌گز بافق، سیزدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، شرکت ملی نفت ایران، اهواز، اسفند 1387
22- بررسی مکانیزه کردن استخراج معدن سرب نخلک، سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، دانشگاه یزد، بهمن 1388
23- جدایش آنومالی‌های اورانیوم از زمینه در داده‌های ژیوفیزیکی هوابردی با استفاده از روش فرکتالی عیار-مساحت در برگه 1:100000 جبال‌بارز، جنوب‌شرق ایران، سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، دانشگاه یزد، بهمن 1388
24- مدلسازی کانسار چند فلزی ایپک (اشتهارد)، دومین کنفرانس معدن چرخ‌صنعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌جنوب، آذر 1389
25- Important considerations on the application of IDW interpolation method، دومین کنفرانس معدن چرخ‌صنعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌جنوب، آذر 1389
26- تلفیق داده‌های دورسنجی، زمین شناسی و مغناطیس هوایی در محدوده ی 1:25000 کهک، استان قم، دومین همایش ملی علوم زمین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌شمال، آذر 1390
27- بررسی پراکندگی عناصر نادر خاکی و ارتباط آن ها با پراکندگی آهن و فسفر درمحدوده تلخ آب بافق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، آذر 1390
28- مدلسازی زمین‌شناسی کانسار طلای قلقله کردستان، چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، دانشگاه تهران، مهر 1391
29- جداسازی آنومالی‌های ژئوشیمیایی از زمینه با استفاده از روش فرکتالی عیار-تعداد در برگه 1:100000 نوبران، چهارمین کنفرانس انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه بیرجند، شهریور 1391
30- مدلسازی و ارزیابی ذخیره لایه‌های C1 و B2 در کانسار پروده شرقی طبس، اولین کنگره ملی زغال‌سنگ، دانشگاه صنعتی شاهرود، شهریور 1391
31- جداسازی رگه های پرعیار با استفاده از روش فرکتالی عیار- حجم در کانسار طلای قلقله کردستان، سی و یکمین سمپوزیوم علوم زمین، سازامان زمین شناسی، آذر 1391
32- بررسی زون‌های دگرسانی و پراکندگی کانه‌زایی در کانسار پورفیری کهنگ (شمال شرق اصفهان)، هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه بهشتی تهران، آبان 1392
33- جداسازی آنومالی‌های ژئوشیمیایی جهت اکتشاف کرومیت به روش فرکتالی عیار-تعداد در برگه 1:100000 خوی، اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی، دانشگاه صنعتی شاهرود، آذر1392
34- مدلسازی مولتی فرکتالی عیار-تعداد و عیار-حجم برای یافتن بخشهای مناسب ذغال سنگ ککشو در لایه C1 از بلوک شمالی کانسار پروده شرقی طبس، اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی، دانشگاه صنعتی شاهرود، آذر1392
35- شبیه‌سازی زمین آماری عیار توسط الگوریتم باندهای چرخان در کانسار طلای زرشوران تکاب آذربایجان غربی، اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی، دانشگاه صنعتی شاهرود، آذر1392
36- پی جویی کانسار های کرومیت با استفاده از مدل سازی های مولتی فرکتالی عیار_مساحت و شاخص های زونالیته در نقشه 1:100000 منطقه پرنگ، اولین همایش زمین¬شیمی کاربردی ایران، شهریور 1392
37- مدلسازی وزنی-احتمالی با استفاده از عدم قطعیت واحدهای زمین¬شناسی در کانسار طلای زرشوران، اولین همایش کاربرد ریاضیات در علوم زمین، دانشگاه شیراز، بهار 1393
38- ترکیب شبیه¬سازی متوالی گوسی و مولتی فرکتال به منظور شناسایی زونهای عیاری مختلف در یک سیستم مس پورفیری، اولین همایش کاربرد ریاضیات در علوم زمین، دانشگاه شیراز، بهار 1393
39- شناسایی زونهای کانی¬زایی مولیبدن با استفاده از مدلسازی فرکتالی عیار-حجم در کانسار تخت گنبد، شمالشرق سیرجان، کنفرانس ملی علوم معدنی مازندران، شهریور 1393
40- راثی، ر.، افضل، پ.، 1393، ” جداسازی جوامع آنومالی رگه های طلادار در منطقه شرف آباد – هیزه جان (آذربایجان شرقی) با استفاده از روش فرکتالی عیار-تعداد”، سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین، سازمان زمین¬شناسی و اکتشافات معدنی کشور
41- جداسازی آنومالی ژئوشیمیایی جهت اکتشاف کرومیت به روش فرکتالی عیار-مساحت در برگه 1:100،000 خوی، پنجمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، مهر 1393
42- استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تخمین توزیع عیار عناصر در مطالعات ژئوشیمی سطحی، نوزدهمین همایش انجمن زمین¬شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین¬شناسی دانشگاه پیام نور، آذر 1394
43- جدایش آنومالی¬های ژئوشیمیایی رسوب آبراهه¬ای با روش فرکتالی عیار-تعداد در برگه 1:100000 طارم، زنجان، سی و چهارمین گردهمایی علوم زمین کشور و دومین کنگره بین¬المللی علوم زمین، اسفند 1394
44- تعیین مناطق پتانسیل¬دار طلا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و مدل فرکتالی در محدوده میال (جنوب سلفچگان)، سی و چهارمین گردهمایی علوم زمین کشور و دومین کنگره بین¬المللی علوم زمین، اسفند 1394

– کنگره‌های بین‌المللی (چاپ‌شده)
1- Exploration of valuable evaporate minerals in Mighan playa, Central Iran, 21th World Mining Congress 2008, Poland
2- 3D Modeling and reserve evaluation of mineable coal seams in East_Parvadeh coal deposit, Tabas, Central Iran, 21th World Mining Congress 2008, Poland
3- Determining and analysis of the methodologies for final pit design of Esfordi phosphate open pit mine, 7th Internationational Symposium of Industrial minerals and rocks 2008, Turkey
4- Separating geochemical anomalies by applying fractal concentration-area method, Case study: Kerver porphyry system, SE Iran, First International Applied Geology Congress, Islamic Azad University, Mashhad branch, Iran, 2010
5- Separating geophysical anomalies in airborne radiometric data by applying fractal concentration-area model, Tark 1:50,000 Sheet, NW Iran, International Mining Congress, Tehran, Iran, 2010
6- Application of power-law frequency fractal model to characterization of vertical distribution of geochemical element concentration, Chah Firuzeh copper porphyry deposit, SE Iran, International Mining Congress, Tehran, Iran, 2010
7- Yasrebi, AB., Wetherelt, A., Foster, P. and Afzal, P Determination and Analysis of final pit limit of Esfordi phosphate open pit mine, 22nd. World Mining Congress & Expo 2011, Istanbul, Turkey, pp 513-522
8- Introduction of Kahang Cu porphyry deposit as indicator of porphyry deposits of central Iran in Urumieh-Dokhtar magmatic belt, First World Copper Congress, 2011
9- Yasrebi, AB., Afzal, P., Wetherelt, A., Foster, P., Esfahanipour, R., Parvaz, D 3D Lithology, Alteration and Zonation Modelling of the Eastern Part of Kahang Cu-Mo-Au Porphyry Deposit in Central Iran, The 12th International GeoConference SGEM 2012, pp 417-424, vol. 1
10- Kaveh Ahangaran, K., Nikzad, M., Zomorodian, A., Wetherelt, A., Foster, P., Yasrebi, AB., Afzal, P Powder Factor Prediction in Urmia Cement Mine Utilising Neural Network, The 12th International GeoConference SGEM 2012, pp 729-736, vol. 1
11- Application of Concentration-Number Fractal method for separation of geochemical anomalies from background in stream sediments, Sarajeh 1:100000 sheet, Qom, International Mining Congress, Tehran, Iran, 2012
12- Extraction of iron alterations from ASTER SWIR and ETM+ data from Esfordi 1:100000 sheet (Central Iran), International Mining Congress, Tehran, Iran, 2012
13- Application of Concentration-Area Fractal method for determination of Fe geochemical anomalies and the background in Zaghia area, Central Iran, 34 International Geological Congress, Brisbane, Australia, 2012.
14- Separation of mineralized veins in Chah-Mesi poly-metallic deposit using concentration-volume fractal model, Kerman, International Mining Congress, Tehran, Iran, 2012
15- COMPARISON OF THE GEOLOGICAL AND GRADE DISTRIBUTION MODELS IN SHEYTOOR IRON DEPOSIT, BAFQ, IRAN, 23nd. World Mining Congress & Expo 2013, Montreal, Canada
16- IDENTIFICATION OF TARGETS FOR COPPER MINERALIZATION USING MULTI-SPECTRAL ANALYSIS OF ASTER SATELLITE IMAGES IN HASHTIJAN 1:100000 SHEET, NW IRAN, 23nd. World Mining Congress & Expo 2013, Montreal, Canada
17- Separation of alteration zones using Sequential Gaussian Simulation and multifractal modeling in the Sungun Cu Porphyry Deposit. International Congress of Mining and Environments 2013, Zanjan, Iran.
18- Significant Factors That Influence Motivation of Employees within the Mining Sector. Mine Planning and Equipment Selection 2013, pp 1495-1502, Germany.
19- USING SEMI-FUZZY RMR TO DETERMINE THE REQUIRED SUPPORT SYSTEM FOR GHESHLAGH COAL MINE. 22nd UK National Conference of the Association for Computational Mechanics in Engineering (ACME2014). Exeter, UK
20- APPLICATION OF A DENSITY-NUMBER (D-N) FRACTAL MODELLING TO CORRELATE MINERALISED ZONES IN KAHANG Cu-Mo PORPHYRY DEPOSIT. 22nd UK National Conference of the Association for Computational Mechanics in Engineering (ACME2014). Exeter, UK
21- Separation of ore mineralization by applying of C-N fractal method in Zoe bauxite deposit, NE Iran. The Second International Applied Geological Congress, Mashhad, 2014.
22- Rock Mass Quality Determination in Blasting at Jalal-Abad Iron Mine. 24nd Conference on Computational Mechanics (ACME-UK 2016). Cardiff, UK, 2016.
23- Determination of relationship between Uniaxial Compressive Strength (UCS) and rock densities using fractal modelling in Karoun-4 Dam, SW Iran. 24nd Conference on Computational Mechanics (ACME-UK 2016). Cardiff, UK, 2016.

– طرح پژوهشی
1- پردازش و تحلیل داده‌های ژیوفیزیک هوابردی منطقه ماه‌نشان زنجان با استفاده از روش‌های آمار کلاسیک و فرکتالی (مجری طرح، تیر 1391)
2- شناسایی محدوده‌های امیدبخش برای کانه‌زایی‌های فلزی با تلفیق لایه‌های اطلاعاتی دورسنجی، مغناطیس‌سنجی هوابردی و ژئوشیمی رسوبات آبراهه‌ای در برگه 1:100000 اسفوردی، ایران مرکزی (مجری طرح، آبان 1393)
3- تحلیل داده های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای به روش‌های آمار کلاسیک و فرکتالی در برگه 1:100000 دیزج، آذربایجان غربی (همکار طرح، تیر 1392 تا دی ماه 1392).
4- ارایه روشی نوین بر پایه تبدیلات موجک و فرکتال در جدایش آنومالی¬های ژئوشیمیایی (مجری طرح، خرداد 1395)

– داوری ژورنال‌های ISI و پژوهشی
1-(Elsevier) Journal of Geochemical Exploration
2- Journal of Arabian Geosciences (Springer)
3- Geochemistry, Exploration, Environment, Analysis
4- Geosciences Journal (Springer)
5- فصلنامه علوم زمین سازمان زمین‌شناسی کشور
6- Earth Science Informatics (Springer)
7- Natural Resource Research (Springer)
8- Geo-Persia

– مقام در ژورنال‌های پژوهشی
1- عضو هیات تحریریه مجله علمی-پژوهشی Iranian Journal of Earth Sciences

ت- پایان‌نامه‌ها
– رساله‌های دکتری
1- مشاور رساله دکتری آقای امیربیژن یثربی در دانشگاه Exeter انگلستان در رشته مهندسی استخراج معدن با عنوان زیر:
Determination of an Ultimate Pit Limit Utilising Fractal Modelling to Optimise NPV
لینک سایت: https://eprofile.exeter.ac.uk/amiryasrebi/?section=2
2- مشاور رساله دکتری آقای محمدعلی هادیان امری در رشته علوم و مهندسی آبخیزداری در دانشگاه دولتی مازنداران با عنوان زیر:
استفاده از روش¬های مبتنی بر هندسه فرکتال و GIS جهت مدل¬سازی تخمین حساسیت و ریسک زمین¬لغزش در بخشی از حوزه آبخیز تجن

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات:
راهنمایی 4 رساله و مشاوره 2 رساله

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال:
راهنمایی 2 رساله و مشاوره 4 رساله

-پایان‌نامه‌های ارشد
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب:
راهنمایی 27 پایان نامه و مشاور 15 پایان‌نامه

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات:
راهنمایی 4 پایان نامه و مشاوره 2 پایان‌نامه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
مشاور 23 پایان‌نامه

دانشگاه صنعتی شاهرود:
راهنمای دوم 1 پایان‌نامه

دانشگاه صنعتی اصفهان:
مشاور 2 پایان‌نامه

دانشگاه دولتی قزوین:
راهنمای دوم 1 پایان‌نامه

دانشگاه آزاد واحد خرم‌آباد:
راهنمای 2 پایان‌نامه

ث- دوره‌های آموزشی و نرم‌افزاری
– گذراندن دوره‌های آموزشی به شرح زیر:
1- مسوولین فنی معادن در موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن، مرداد 1382
2- ژیوفیزیک اکتشافی در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اسفند 1382
3- مدلسازی سه‌بعدی کانسارها در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اسفند 1382
4- دوره GIS در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مدیریت ژئوماتیکس، تابستان 1383
5- حفاری اکتشافی در موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن، آذر 1383
6- نرم‌افزار Datamine در موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن، دی 1384
7- بازسازی منابع طبیعی در معادن در موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن، بهمن 1384
8- آشنایی با اصول هشت‌گانه مدیریت کیفیت، شرکت گسترش کیفیت صنایع سبز، مهر 1385
9- آشنایی با نگرش فرآیندی، شرکت گسترش کیفیت صنایع سبز، مهر 1385
10- آشنایی با الزامات و مستندسازی استاندارد مدیریت کیفیت Iso 9001:2000، شرکت گسترش کیفیت صنایع سبز، مهر 1385
11- مدلسازی کمی منابع معدنی با تکیه بر کانسارهای مس (پروفسور آگتربرگ از کانادا)، نخستین کنگره جهانی مس، آبان 1390
12- مس پورفیری با نگاهی به کانسارهای شیلی (پروفسور لمن از آلمان)، نخستین کنگره جهانی مس، آبان 1390
13- Geomathematical Mineral Resource Modeling and prediction (پروفسور آگتربرگ از کانادا)، انجمن مهندسی معدن ایران، آبان 1390
14- Modern techniques in mapping of geochemical anomalies and mineral prospectivity (دکتر کارانزا از هلند)، انجمن مهندسی معدن ایران، آذر 1390

– آشنایی و تسلط به نرم‌افزارهای تخصصی به شرح زیر:
1- نرم‌افزارهای Office (Word, Excel, PowerPoint and Access)
2- AutoCAD
3- Spss
4- Surfer
5- RockWorks
6- Datamine
7- GS+WIN

– زمینه‌های تخصصی:
1- مدلسازی‌ هندسی کانسارها
2- مدلسازی زمین‌آماری کانسارها
3- مدلسازی‌های فرکتال/مولتی‌فرکتالی
4- ژئوشیمی اکتشافی
5- تحلیل داده‌های اکتشافی به روش‌های آماری نوین

سوابق اجرایی
الف- شرکت‌های مشاور
– کارشناس پروژه‌های اکتشافی در شرکت مهندسان مشاور همپابهینه از شهریور سال 1383 تا 1387 و مدیر اکتشاف از سال 1391 به شرح زیر:
1- پروژه اکتشاف مقدماتی زغال‌سنگ در منطقه پروده‌شرقی طبس
2- پروژه اکتشاف تفصیلی زغال‌سنگ در منطقه پروده‌شرقی طبس
3- مدل‌سازی ‌سه‌بعدی و ارزیابی‌ذخیره در پروژه اکتشاف‌سراسری بوکسیت ایران
4- پروژه اکتشاف سنگ تزیینی در محدوده حصارویه، استان سیستان و بلوچستان
5- پروژه اکتشاف سنگ تزیینی در محدوده دومک، استان سیستان و بلوچستان
6- انجام کارهای پژوهشی و تهیه مقاله علمی از کارهای شرکت برای شرکت در همایش‌های معدنی و زمین‌شناسی
7- اکتشافات سطحی و عمقی کانسارهای زغال‌سنگ قشلاق، سالدره و مهماندویه دامغان
8- شناسایی و پی‌جویی کانسارهای مس، سنگ آهن و سرب و روی در استان سمنان
9- مدلسازی و ارزیابی ذخیره در کانسار مس سرکوه کرمان
10- مدلسازی و ارزیابی ذخیره در کانسار مس باغ¬خشک کرمان
11- مدلسازی و ارزیابی ذخیره در کانسار فسفات اسفوردی بافق یزد

– مشاور اکتشافی شرکت بین المللی مهندسی مشاور مواد معدنی در ارزیابی گزارش اکتشاف تفضیلی سنگ آهن آنومالی شماره IX (میشدوان) واقع در شهرستان بافق، مهر 1384
– مشاور اکتشافی و علمی شرکت طلوع سورسان در پروژه طراحی مدل سه‌بعدی زمین‌شناسی و ارزیابی ذخیره در معدن گرانیت عجب‌شیر، استان آذربایجان‌شرقی، 1385
– گذراندن طرح خدمت سربازی به مدت یک ماه در گروه معدن سازمان انرژی اتمی ایران، شهریور 1385
– مشاور علمی و اکتشافی شرکت سامانه‌نگار زمین از دی ماه 1388 تاکنون به شرح زیر:
1- ارزیابی ذخیره و مطالعات ژیوشیمی سطحی و عمقی در کانسار سرب و روی تنگ‌دزدان استان اصفهان
2- ارزیابی ذخیره در فاز مقدماتی در کانسار مس خان‌سرخ کرمان (در این پروژه شرکت پارس‌گستران عقیق بعنوان یکی از کارفرماها بود)
3- تدوین استانداردهای گزارش‌نویسی اکتشافی
4- انجام پروژه‌های پژوهشی و دوره‌های آموزشی براساس تفاهم‌نامه با سازمان نظام مهندسی معدن ایران (تدریس نرم‌افزار RockWorks و دوره مقاله‌نویسی)

– مشاور ارشد برای شرکت پارسی‌کان‌کاو از تیرماه 1390 تاکنون به شرح زیر:
1- مدلسازی وارزیابی ذخیره بخش اکسیدی کانسار مس چاه‌موسی شاهرود
2- مدلسازی و ارزیابی ذخیره بلوک 1 کانسار مس عباس‌آباد سبزوار
3- مدلسازی و ارزیابی ذخیره کانسار طلای اخترچی خمین
4- مدلسازی و ارزیابی ذخیره کانسار مس نسیم (چشمه‌گز) خراسان جنوبی
5- مدلسازی و ارزیابی ذخیره بلوک آسیا دیو کانسار مس عباس‌آباد سبزوار

– مشاوره برای شرکت فرهادسنگ از خرداد 1391 به شرح زیر:
1- بازدید محدوده¬های معدنی
2- اکتشاف مقدماتی کانسار مس قره¬تپه ماکو
3- مشاوره در مدلسازی و ارزیابی ذخیره کانسار مس قره¬تپه ماکو

– مشاوره برای شرکت روبیکو از بهمن 1391 به شرح زیر:
1- برگزاری کارگاه یک روزه اکتشاف سنگ¬های تزیینی و نما
2- مدلسازی و ارزیابی ذخیره کانسار مس حسنارود استان مرکزی

مشاوره بصورت غیروابسته در پروژه‌های زیر:
1- اکتشاف مقدماتی و تفصیلی کانسار بزرگ مس، مولیبدن و طلای پورفیری کهنگ در استان اصفهان از سال 1387 تاکنون
2- اکتشاف مقدماتی کانسار طلا و مس پورفیری دالی در استان مرکزی در سال 1389
3- اکتشاف تفصیلی کانسار سنگ‌آهن چاه‌گز بافق در استان یزد در سال 1387
6- اکتشاف مقدماتی و تفصیلی کانسار سنگ آهن آنومالی شمالی بافق در استان یزد در سال‌های 1383-1384

ب‌- تدریس نرم‌افزارهای معدنی
1- دوره تدریس RockWorks2004 در اردیبهشت 1385 در خانه معدن ایران
2- دوره تدریس RockWorks2006 در آذر 1385 در خانه معدن ایران
3- تدریس در کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزار Data Mine در شرکت ذوب‌روی بافق در اردیبهشت 1386
4- دوره تدریس Datamine در سازمان صنایع و معادن استان قم، شهریور 1386
5- دوره تدریس RockWorks در سازمان صنایع و معادن استان قم، اسفند 1387
6- دوره تدریس RockWorks در شرکت نوین معدن، شهریور 1388
7- دوره تدریس نحوه نگارش طرح‌های اکتشافی، موسسه آموزشی و پژوهشی استان قزوین، شهریور 1388
8- دوره تدریس Datamine در سازمان صنایع و معادن استان کهکیلویه و بویراحمد، بهمن 1388
9- دوره تدریس چگونگی نگارش مقاله‌های پژوهشی و ISI در شرکت سامانه‌نگار زمین، مهر 1389
10- دوره تدریس زمین‌آمار در مرکز پژوهش‌های جهادکشاورزی استان مازندران، بهمن 1389
11- دوره تدریس14 RockWorks در شرکت سامانه‌نگار زمین، خرداد 1390
12- دوره تدریس چگونگی نگارش مقاله‌های پژوهشی و ISI در شرکت سامانه‌نگار زمین، تیر 1390
13- دوره تدریس RockWorks 15 در شرکت سامانه‌نگار زمین، اسفند 1390
14- دوره تدریس چگونگی نگارش مقاله‌های پژوهشی و ISI در شرکت سامانه‌نگار زمین، خرداد 1391
15- دوره تدریس RockWorks 15 در شرکت سامانه‌نگار زمین، تیر 1391 تاکنون

پ- عضویت در نهادهای علمی و اجرایی
1- عضو پیوسته و عضو هیات‌مدیره دوره‌های پنجم، ششم و هفتم انجمن مهندسی معدن ایران
2- عضو هیات موسس انجمن دانشجویی علمی مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
3- عضو سازمان نظام مهندسی معدن ایران، استان تهران
4- عضو کمیته نفت، گاز و زغال¬سنگ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد

آیا به مشاوره با ما نیاز دارید؟

تیم کارشناسان ما پاسخگوی سولات و درخواست های شماست.

تماس با ما
درباره ما

شركت سامانه کانسار زمین، در سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در زمینه‌های اکتشافات مواد معدنی و زمین‌شناسی آغاز كرد.

شبکه های اجتماعی

ما در بسیاری از شبکه های اجتماعی بزرگ نیز حضور داریم. ما را در این شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

اطلاعات تماس

فلکه دوم صادقیه، بلوار اشرفی اصفهانی، نرسیده به مرزداران، نبش گلستان چهارده، برج نگین رضا، طبقه ۱۴ شمالی، واحد ۱۴۰۳
تلفن: ۰۲۱۴۴۰۳۱۸۱۹ – ۰۲۱۴۴۰۳۱۸۱۸
فكس: ۰۲۱۴۴۰۶۳۶۲۸