دوره‌های آموزشی بین المللی | سامانه کانسار زمین

دوره‌های آموزشی بین المللی

– برگزاری دوره آموزشی یک روزه، نکات ضروری و اشتباهات رایج در اکتشاف کانسارهای پرفیری، مدرس دکتر جمشید حسن زاده، استاد دانشگاه کلرادو آمریکا، ۱۳۹۲
– برگزاری دوره آموزشی دو روزه تحت عنوان “عوامل کنترل کننده تکتونوماگمایی در کانه‌زایی پرفیری و اپی‌ترمال؛ با نگاهی بر کانسارهای مس و طلای پرفیری و اپی‌ترمال ایران”، مدرس پروفسور جرمی ریچاردز استاد دانشگاه آلبرتای کانادا، مرداد ماه ۱۳۹۴
– برگزاری دوره آموزشی عملی یک روزه کانسارهای پرفیری، مدرس پروفسور جرمی ریچاردز استاد دانشگاه آلبرتای کانادا ، مرداد ماه ۱۳۹۴
– برگزاری دوره مدل‎های زمین‎شناسی و اکتشافی تیپ‎های پورفیری و اپی‎ترمال، مدرس پروفسور جرمی ریچاردز استاد زمین‌شناسی اقتصادی دانشگاه آلبرتای کانادا و مشاور ارشد شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا، مهر ماه ۱۳۹۵
– برگزاری دوره مدل‎های زمین‎شناسی و اکتشافی تیپ‎ طلای کوهزایی، مدرس پروفسور ریچارد گلدفارب استاد زمین‌شناسی اقتصادی دانشگاه کلرادوی آمریکا، محقق ارشد سازمان زمین‎شناسی آمریکا و مشاور ارشد شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا، مهر ماه ۱۳۹۵
– برگزاری دوره مدل‎های زمین‎شناسی و اکتشافی تیپ‎ کانسارهای سرب و روی با میزبان رسوبی (MVT) ، مدرس پروفسور دیوید لیچ استاد زمین‌شناسی اقتصادی دانشگاه کلرادوی آمریکا، محقق ارشد سازمان زمین‎شناسی آمریکا و مشاور ارشد شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا، مهر ماه ۱۳۹۵
– برگزاری دوره مدلهای زمینشناسی و اکتشافی تیپ سولفید توده‎ای با میزبان آتشفشانی (VMS)، مدرس پروفسور دیوید هیوستون استاد زمین‌شناسی اقتصادی دانشگاه تاسمانیا استرالیا، محقق ارشد سازمان زمین‎شناسی استرالیا و مشاور ارشد شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا، مهر ماه ۱۳۹۵
– برگزاری دوره عملی مدل‌های زمین شناسی و اکتشافی تیپ کانه‌زایی پرفیری و اپی‌ترمال در کانسار مس پرفیری کهنگ اصفهان، مدرس پروفسور جرمی ریچاردز استاد زمین‌شناسی اقتصادی دانشگاه آلبرتای کانادا و مشاور ارشد شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا، مهر ماه ۱۳۹۵
– برگزاری دوره عملی مدل‎های زمین‎شناسی و اکتشافی تیپ‎ طلای کوهزایی در معدن طلای موته گلپایگان، مدرس پروفسور ریچارد گلدفارب استاد زمین‌شناسی اقتصادی دانشگاه کلرادوی آمریکا، محقق ارشد سازمان زمین‎شناسی آمریکا و مشاور ارشد شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا، مهر ماه ۱۳۹۵
– برگزاری دوره عملی مدل‎های زمین‎شناسی و اکتشافی تیپ‎ کانسارهای سرب و روی با میزبان رسوبی در معدن سرب و روی (MVT) بامای اصفهان، مدرس پروفسور دیوید لیچ استاد زمین‌شناسی اقتصادی دانشگاه کلرادوی آمریکا، محقق ارشد سازمان زمین‎شناسی آمریکا و مشاور ارشد شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا، مهر ماه ۱۳۹۵
– برگزاری دوره عملی مدلهای زمینشناسی و اکتشافی تیپ سولفید توده‎ای با میزبان آتشفشانی در معدن سرب و روی (VMS) کوشک یزد‌، مدرس پروفسور دیوید هیوستون استاد زمین‌شناسی اقتصادی دانشگاه تاسمانیا استرالیا، محقق ارشد سازمان زمین‎شناسی استرالیا و مشاور ارشد شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا، مهر ماه ۱۳۹۵

 

آیا به مشاوره با ما نیاز دارید؟

تیم کارشناسان ما پاسخگوی سولات و درخواست های شماست.

تماس با ما
درباره ما

شركت سامانه کانسار زمین، در سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در زمینه‌های اکتشافات مواد معدنی و زمین‌شناسی آغاز كرد.

شبکه های اجتماعی

ما در بسیاری از شبکه های اجتماعی بزرگ نیز حضور داریم. ما را در این شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

اطلاعات تماس

فلکه دوم صادقیه، بلوار اشرفی اصفهانی، نرسیده به مرزداران، نبش گلستان چهارده، برج نگین رضا، طبقه ۱۴ شمالی، واحد ۱۴۰۳
تلفن: ۰۲۱۴۴۰۳۱۸۱۹ – ۰۲۱۴۴۰۳۱۸۱۸
فكس: ۰۲۱۴۴۰۶۳۶۲۸